OFERTA

Nasze usługi dedykujemy przedsiębiorcom i instytucjom stawiającym na bezpieczeństwo, oszczędność i profesjonalizm. Jako kancelaria brokerska zapewniamy wybór oferty ubezpieczeniowej na najkorzystniejszych warunkach.

Obszary działania

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są gwarancje ubezpieczeniowe, w tym:

 • wadialne
 • należytego wykonania kontraktu
 • terminowego usunięcia wad i usterek (gwarancja na okres rękojmi)
 • zwrotu zaliczki

oraz ubezpieczenia związane z procesem budowlanym:

 • ubezpieczenia ryzyk budowlanych i montażowych CAR/EAR
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod kontrakt
 • ubezpieczenia maszyn budowlanych

Negocjujemy i pomagamy w zawieraniu umów ubezpieczenia:

 • majątkowych
 • utraty zysku
 • odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej, w tym: deliktowej i kontraktowej, oraz OC za produkt
 • transportowych: cargo, OC przewoźnika, OC spedytora
 • komunikacyjnych, w tym dla flot pojazdów

Zajmujemy się ubezpieczeniami dla pracowników i kadry zarządzającej:

 • na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zdrowotnymi
 • kosztów leczenia i pomocy w podróżach służbowych
 • odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych

Proponujemy także ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

 • odpowiedzialności cywilnej zawodowej, w tym dla firm IT
 • kosztów prowadzenia sporów z urzędem podatkowym
 • ubezpieczenia należności na wypadek niewypłacalności kontrahentów
 • utraty dochodu wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczeń cyber
 • oraz w zakresie ubezpieczeń nietypowych, wskazanych przez naszych Klientów