Ubezpieczenie utraty zysku

Zdarzenie losowe w rodzaju pożaru bądź powodzi może spowodować w przedsiębiorstwie nie tylko szkody polegające na zniszczeniu mienia firmy, ale także straty wynikające z konieczności wstrzymania działalności na okres naprawiania zniszczeń, mogący trwać nawet bardzo długo. Zwykłe ubezpieczenie majątkowe nie może zrekompensować tego rodzaju strat.

Ubezpieczenie utraty zysku jest komplementarne w stosunku do ubezpieczenia majątkowego. W przypadku przerwy w działalności spowodowanej zdarzeniem losowym, odszkodowanie z ubezpieczenia utraty zysku pokryje planowany zysk operacyjny w okresie naprawiania zniszczeń oraz koszty stałe, które firma musi ponosić pomimo czasowego zaprzestania działalności.

Utratę zysku można ubezpieczyć również na wypadek przerwy w działalności spowodowanej awarią maszyn i urządzeń.

W przypadku realizacji inwestycji, ubezpieczyć można zysk inwestora na wypadek opóźnienia w przekazaniu inwestycji do użytku, jeśli opóźnienie to zostało spowodowane szkodami w pracach kontraktowych związanych z tą inwestycją.