WSPÓŁPRACA

Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

W toku konsultacji i analiz opracowujemy program ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do jego potrzeb. Uważnie wsłuchujemy się w sugestie klientów, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie by zapewnić naszym partnerom pełne bezpieczeństwo ich inwestycji. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm i otwartość stanowią klucz do naszej skuteczności.

Zakres usług

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę w zakresie:

 1. analizy ryzyka związanego z prowadzeniem działalności i posiadanym majątkiem
  • sprawdzamy dotychczasowy stan ubezpieczeń
  • wskazujemy na szczególne zagrożenia związane z branżą działalności i badamy, jak można je ubezpieczyć
  • doradzamy wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka i kosztów ubezpieczenia
 2. konstrukcji programu ubezpieczeniowego, dopasowanego do specyfiki prowadzonej działalności
 3. wyboru najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych dla ryzyk wskazanych w programie
 4. prowadzenia nadzoru nad zawartymi umowami
  • monitorujemy terminy płatności rat i terminy odnowień polis
  • dokonujemy bieżących zmian w polisach: cesje, doubezpieczenia
  • wypowiadamy umowy w imieniu klienta
 5. Pomagamy w procesie likwidacji szkód:
  • zgłaszamy szkody do ubezpieczyciela
  • monitorujemy proces likwidacji i terminowość wypłaty odszkodowania
  • pomagamy w dochodzeniu roszczeń
 6. Przez cały okres współpracy z Klientem doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną ubezpieczeniową.